Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

CASHBACK LATO 2018

Rejestracja produktu w formularzu na stronie www.sony.pl/cashback będzie możliwa od 7.05.2018 do 14.08.2018

 

Regulamin promocji „Rabaty promocyjne Cashback z Sony”


1. Organizatorem promocji Rabaty promocyjne cashback z Sony („Promocja”) jest Sony Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW w Wielkiej Brytanii („Sony”).
2. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na odpowiedniej stronie internetowej. Formularze zgłoszenia przesłane na powyższy adres nie zostaną przekazane Agencji przyjmującej zgłoszenia i pozostaną nierozpatrzone.
3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dystrybuowanych przez firmę Sony w Polsce.
Dokonywanie zgłoszenia
4. Klienci, którzy w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 31 lipca 2018 r do godziny 23:59 (włącznie) dokonają u autoryzowanego dealera Sony mającego siedzibę w Polsce zakupu dowolnego z wymienionych poniżej produktów („Produkty”), mogą wystąpić z wnioskiem o rabat promocyjny cashback.
Kategoria Produkt Rabat promocyjny cashback:


Aparaty kompaktowe:
Sony DSC-RX100M3 250 zł.
Sony DSC-RX10M3 500 zł.
Sony DSC-RX100M4 250 zł.
Sony DSC-RX100M5 300 zł.


Aparaty z wymienną optyką:
Sony ILCE-7SM2 1000 zł.
Sony ILCE-7RM2 2000 zł.
Sony ILCE-6300B 300 zł.
Sony ILCE-6300LB 400 zł.
Sony ILCE-6300GBDI 500 zł.

Obiektywy:
Sony SEL 70-200GM 450 zł.
Sony SEL 24-70GM 450 zł.
Sony SEL 12-24 450 zł.
Sony SEL 70-200 F4 450 zł.
Sony SEL 16-35 F4 450 zł.
Sony SEL 24-70 F4 450 zł
Sony SEL 100-400GM 450 zł.
Sony SEL 70-300 450 zł.
Sony SEL 24-240 450 zł.
Sony SEL 85GM 450 zł.
Sony SEL 100GM 450 zł.
Sony SEL 90G 450 zł.
Sony SEL 85 F1.8 300 zł.
Sony SEL 50 F1.4 450 zł.
Sony SEL 55 F1.8 450 zł
Sony SEL 50 F2.8 200 zł.
Sony SEL 35 F1.4 450 zł.
Sony SEL 35 F2.8 350 zł.
Sony SEL 28 F2.0 200 zł.
Sony SEL 16-70 F4 450 zł.
Sony SEL 10-18 F4 200 zł.
Sony SELP18-105 F4 200 zł
Sony SEL18-200 LE 250 zł.
Sony SEL 35 F1.8 180 zł.6. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań.
7. Niezależnie od rodzaju produktu, którego dotyczy zgłoszenie, wymagane jest wypełnienie formularza on-line znajdującego się pod adresem www.sony.pl/cashback. Warunkiem złożenia wniosku o rabat promocyjny cashback jest posiadanie konta MySony oraz przesłanie drogą elektroniczną numeru seryjnego produktu, zdjęcia numeru seryjnego wyciętego z oryginalnego opakowania oraz kopii wydruku dowodu zakupu.
Przyjmowanie formularzy wniosków o rabaty promocyjne cashback trwa do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59 (włącznie). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie zostaną przyjęte.
8. Wszystkie produkty Sony mogą podlegać ograniczeniom dostępności.
9. Wymagany jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Szybkość łącza i pobierania musi być wystarczająca do wypełnienia formularza wniosku. Zwracamy uwagę, że w zależności od regulaminu korzystania z łącza internetowego dostawca Internetu może pobierać dodatkowe opłaty.
10. Rabaty promocyjne cashback można otrzymać wyłącznie za zakup kwalifikujących się produktów Sony dostarczonych i dystrybuowanych przez firmę Sony za pośrednictwem autoryzowanych dealerów na terytorium Polski. Przed dokonaniem zakupu zalecane jest zweryfikowanie ze sprzedawcą, że zakup będzie spełniał wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie. Lista autoryzowanych dealerów Sony jest również dostępna na platformie cashback firmy Sony. Sony nie ponosi odpowiedzialności za mylące deklaracje sprzedawcy w tej sprawie; ostateczna decyzja, czy sprzedawca jest autoryzowanym dealerem, należy do Sony. Dla uniknięcia wątpliwości firma Sony nie będzie akceptować wniosków w sprawie produktów zakupionych na portalach aukcyjnych (np.: allegro.pl) oraz u innych nieautoryzowanych odsprzedawców (bez względu na to, czy chodzi o produkty nowe, czy używane).
11. Rabat promocyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy nabywca zwróci zakupiony produkt sprzedawcy i otrzyma z powrotem zapłaconą kwotę.
12. Przyjmowane będą wyłącznie formularze wniosku zawierające poprawny numer seryjny, zdjęcie numeru seryjnego wyciętego z oryginalnego opakowania oraz kopię wydruku dowodu zakupu / faktury z wyraźnym określeniem nazwy sprzedawcy, nazwy produktu oraz daty zakupu. Nie będą przyjmowane potwierdzenia zamówień złożonych przez Internet ani dowody zakupu wypisane
odręcznie. W razie gdyby przesłane zgłoszenie okazało się niekompletne, uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną i otrzyma wówczas 10 dni kalendarzowych na rozwiązanie wszelkich problemów oraz przesłanie poprawionych, prawidłowych dokumentów, które będą spełniać wymogi określone powyżej.
13. Niniejsza Promocja jest adresowana do konsumentów; może w niej wziąć udział tylko pierwszy nabywca produktu.
14. Ze względu na fakt, że adresatem tej promocji są konsumenci, jeden konsument może zgłosić maksymalnie 3 wnioski (i tylko jeden wniosek na produkt).
15. Po spełnieniu wszystkich kryteriów przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 28 dni; w razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, rabat zostanie przekazany jak najszybciej w terminie późniejszym.
16. Przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez instytucję finansową znajdującą się w Polsce. Powyższe opiera się na założeniu, że podano właściwe dane rachunku bankowego. Przekazanie rabatu promocyjnego Cashback innym sposobem nie jest możliwe. Klienci z Polski otrzymują rabat promocyjny cashback w złotych polskich (PLN).
Postanowienia ogólne
17. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wypłaty rabatu promocyjnego cashback w przypadku zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie fałszerstwa lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
18. Zastrzega się prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie oferty cashback mogą podlegać ograniczeniom dostępności. Sony zastrzega sobie prawo do zastąpienia — w razie potrzeby — dowolnej z ofert produktami lub usługami o równorzędnej wartości.
19. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
20. Nie istnieje możliwość zamiany rabatu promocyjnego cashback na gotówkę, kredyt lub produkt.
21. W razie pytań dotyczących zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 223060694 lub użycie strony internetowej https://services.sony.pl/supportmvc/pl/Contact/Email
22. Wszystkie instrukcje zawarte w formularzu wniosku stanowią część niniejszego Regulaminu.
23. Przesłanie wniosku o rabat promocyjny cashback będzie uważane za równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Sony, z którą można się zapoznać pod adresem https://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html
24. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z administrowaniem niniejszą promocją przez spółkę Sony Europe Limited w charakterze administratora danych oraz jej zewnętrznego usługodawcę Sykes Global Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, Wielka Brytania, w charakterze podmiotu zajmującego się przetwarzaniem danych.
25. W razie pytań dotyczących sposobu, w jaki firma Sony wykorzystuje dane osobowe, prosimy o kontakt z użyciem formularza zamieszczonego na stronie https://services.sony.pl/supportmvc/pl/Contact/Email
26. Dalsze informacje o polityce prywatności Sony można znaleźć pod adresem: https://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html
27. Promocja podlega prawu polskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. W razie niejasności i nieporozumień decydujące znaczenie ma tekst w języku polskim

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:a6705e8405307f5a188ca475b2aaa791#0}
Sklep internetowy Shoper.pl